cafe b

Type: enlargement

Size: 200m2

Location: Lviv, Ukraine

Architects: Olha Kryvoruchko, Valentyn Sharovatov.

2012