franka square

team:

Olha Kryvoruchko

Vasily Matsola

Andrew Matsola

Volodymyr Sharovatov

Valentyn Sharovatov