shopping mall

 

Type: Shopping.Children’s Entertainment.

Size: Trde area 18.000m2.Walk area 25.000m2

Location: Lviv/ knjahyny Olhy 112

Architects: Olha Kryvoruchko, Valentyn Sharovatov.

2011